W zdrowym ciele, zdrowy duch

by maciej

Gimnastyka jazzowa jest związana z ćwiczeniami gimnastyczno-tanecznymi, wykonywanymi do tanecznej muzyki jazzowej. Ruchy ciała wykonywane w czasie tej gimnastyki oddają treść muzyczną oraz rytm. Początek tego typu ćwiczeń jest związany z tańcem Murzynów, który charakteryzował się drobnymi kroczkami, równoległym stawianiem stóp, dużą ruchliwością tułowia oraz równoczesnym, rytmicznym poruszaniem mięśniami różnych części ciała. W gimnastyce jazzowej dominuje rytm i muzyka. Ponieważ jednym z zasadniczych zdań tego typu ćwiczeń, jest rozwijanie poczucia rytmu muzycznego, które wyraża się poprzez proste i estetyczne ruchy. Istotne jest stosowanie zmiennych rytmów – poprzez przyspieszanie lub zwalnianie kroków tanecznych – z ruchem różnych części ciała. Tego typu ćwiczenia przyczyniają się do polepszenia kondycji, ale i poprawiają znacząco koordynację ruchową. Drugim ważnym, po rytmie, elementem gimnastyki jazzowej jest muzyka, która traktowana jest jako środek niezbędny przy prowadzeniu ćwiczeń. Ponieważ dyscyplinuje i ułatwia wykonywanie ruchów w określonym czasie. Dodatkowo pobudza emocjonalnie, poprzez rytmiczne melodie różnicujące ćwiczenia. Wytwarza nastrój oczekiwania i ciekawości, pod wpływem którego zmniejsza się znużenie i zniechęcenie do wykonywanych ćwiczeń. Wywołuje dobre samopoczucie i radość. Dodatkowym pozytywnym aspektem muzyki jazzowej jest fakt, że wciąga do ćwiczeń osoby nieśmiałe i bojaźliwe, które wstydzą się własnej niezgrabności. Dobór muzyki jest zależny od rodzaju ćwiczeń, ale nie należy zapominać by ruchy ćwiczących odzwierciedlały muzykę. Ćwiczenia ruchowe gimnastyki jazzowej obejmują całe ciało, poszczególne jego części, ale w taki sposób, że całe ciało jest zaangażowane w wykonywane ruchy. Dlatego są ćwiczenia głowy, szyi, barków, rąk, klatki piersiowej, tułowia, bioder, nóg. Ważnym pozytywnym aspektem ćwiczeń jazzowych jest fakt, że można je wykonywać w miejscu, w biegu, w marszu, w pozycji niskiej, wysokiej – wachlarz jest bardzo szeroki i przydatny, gdyż dodatkowo są ćwiczenia w siadzie, leżeniu, klękaniu. Charakterystyczna dla ćwiczeń jazzowych jest sytuacja, że większość z nich wykonywana jest przy równoległym ułożeniu stóp, ugiętych kolanach i delikatnym pochyleniu tułowia do przodu. Niektóre elementy ćwiczeń zaczerpnięto, dodano, z tańca klasycznego. Tym co wyróżnia i rozróżnia gimnastykę jazzową jest zasada polegająca na angażowaniu w ruch całego ciała oraz wszystkich mięśni. Ćwiczenia powinno się rozpocząć od prostych form ruchowych i to w rytmie umiarkowanym. Następnie w miarę nabywania przez ćwiczących umiejętności i koordynacji ruchowej można zwiększać tempo i łączyć ruchy w zestawy. Ważnej jest, aby ćwiczący rozumiał celowość i świadomość każdego ruchu. Gimnastyka jazzowa może być dostosowana do każdego środowiska osób, bez względu na wiek i umiejętności ruchowe.

Reklamy